საქართველო, ქ. თბილისი, ​ალ. ყაზბეგის გამზ. N12

ნათია სულავა - დეპარტამენტის უფროსი 

ტელ: +995 32 2510 787

ელ-ფოსტა: n.sulava@mrdi.gov.ge