კონკურსის შედეგები

A-/A+
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2018 წლის III კვარტალი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2018 წლის I და II კვარტალი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2017 წლის III და IV კვარტალი რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2017 წლის I და II კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2016 წლის მე-4 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2016 წლის მე-3 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2016 წლის მე-2 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2016 წლის პირველი კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2015 წლის მე-4 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2015 წლის მე-3 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2015 წლის მე-2 კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 2015 წლის პირველი კვარტალი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 12.12.2014 - 12.02.2015 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 09.10.2014 - 12.12.2014 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 15.07.2014 - 08.10.2014 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს კონკურსის შედეგები 01.04.2014 - 15.07.2014 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ოქმი #17 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ოქმი #8 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ოქმი #9 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ოქმი #13 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის ოქმი #12