მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია
2019 წლის პრიორიტეტები

2019 წლის პრიორიტეტები

ძებნა

გზები

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 2019 წლის ბიუჯეტი, საერთო ჯამში 1 მილიარდ 302,05 მილიონი ლარია

 

გზის მოვლა-შენახვა - 70 მლნ. ლარი

გზის რეაბილიტაცია - 253 მლნ.ლარი

გზის ნაპირდაცვა - 20 მლნ. ლარი

გზის მშენებლობა - 927.55 მლნ. ლარი

გზის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები საერთო ჯამში - 1270.55 მლნ.ლარი

 

მშენებლობის ფარგლებში ჯამში მიმდინარეობს 24 პროექტი

რეაბილიტაციის ფარგლებში ჯამში მიმდინარეობს - 130 პროექტი

რეაბილიტაციის ფარგლებში ჯამში დაგეგმილია - 72 პროექტი

ნაპირდაცვის ფარგლებში მიმდინარეობს - 25 პროექტი

ნაპირდაცვის ფარგლებში დაგეგმილია - 29 პროექტი