მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია
2019 წლის პრიორიტეტები

2019 წლის პრიორიტეტები

ძებნა

ტურიზმი

სოფელ წალენჯიხაში არსებული რთული მდგომარეობა. მათ არ აქვთ წყალმომარაგება. რაც ხელს უშლის აგროკულტიროს განვითარებას.