მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

წყალმომარაგება

78
პროექტი
270 მლნ
ბიუჯეტი
40
მიმდინარე
26
დაგეგმილი

2019 წლის პრიორიტეტები