მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი გეგმების დამტკიცების თაობაზე - ახალი დამტკიცებული

გადმოწერა

განმარტებითი ბარათი ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის - გენერალური გეგმისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცების თაობაზე - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაციის დამტკიცების თაობაზე - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

განმარტებითი ბარათი ბაკურიანის ქალაქთმშენებლობითი დოკუემენტაციის დამტკიცების შესახებ - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

ბაკურიანის ქალაქთმშენებლობითი დოკუმენტაცია - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

დაბა ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის რეგლამენტი - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

დაბა ბაკურიანის გენერალური გეგმა გგ/გდგ არეალების დამუშავების პირობები - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

დაბა ბაკურიანის განაშენიანების გეგმა - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

დაბა ბაკურიანის გენერალური გეგმა - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

დანართი №2 ბაკურიანის თემატური გეგმების დამუშავების პირობები - დამტკიცებული

გადმოწერა

ბაკურიანის ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა - დამტკიცებული

გადმოწერა

ბაკურიანის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა - დამტკიცებული

გადმოწერა

ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიის გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების წესები - დამტკიცებული

გადმოწერა

ბაკურიანისა და დიდი მიტარბის სამთო-სათხილამურო არეალის თემატური რუკები - დასამტკიცებელი

გადმოწერა