მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

დაბა ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის რეგლამენტი - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

დაბა ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიის განაშენიანების გეგმის განაშენიანების მართვის რეგლამენტი - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

დაბა ბაკურიანის გენერალური გეგმა გგ/გდგ არეალების დამუშავების პირობები - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

დაბა ბაკურიანის განაშენიანების გეგმა - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

დაბა ბაკურიანის გენერალური გეგმა - დასამტკიცებელი

გადმოწერა

დანართი №2 ბაკურიანის თემატური გეგმების დამუშავების პირობები - დამტკიცებული

გადმოწერა

ბაკურიანის ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა - დამტკიცებული

გადმოწერა

ბაკურიანის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა - დამტკიცებული

გადმოწერა

ბაკურიანის სარეკრეაციო ტერიტორიის გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების წესები - დამტკიცებული

გადმოწერა

ბაკურიანისა და დიდი მიტარბის სამთო-სათხილამურო არეალის თემატური რუკები - დამტკიცებული

გადმოწერა