მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია სამინისტროს დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტის და მისი შესრულების შესახებ - 2016 წლის I - IV კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წლის III კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014 წლის I კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წლის II კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014 წლის I, II, III, IV კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2016 წლის I კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014 წლის II კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2014 წლის III კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წლის I კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წლის II კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წლის III კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატების, პრემიებისა და სამივლინებო ხარჯების შესახებ - 2015 წლის IV კვარტალი

გადმოწერა

ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2013 წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯების შესახებ ჯამურად

გადმოწერა

ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2014 წლის III კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ

გადმოწერა

ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2014 წელს გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ

გადმოწერა

ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2014 წლის II კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ

გადმოწერა

ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2015 წლის I კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ

გადმოწერა

ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2015 წლის II კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ

გადმოწერა

ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2015 წლის III კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ

გადმოწერა

ინფორმაცია რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2015 წლის IV კვარტალში გაწეული სხვადასხვა ხარჯების შესახ

გადმოწერა