მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დანართი N 1 გარფიკული ნაწილი

გადმოწერა

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტი

გადმოწერა

სგშ - სკრინინგის განცხადება

გადმოწერა

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქვედა გუდაური 1 განაშენიანების რეგულირების გეგმა

გადმოწერა

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე კობის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (I გეგმარებითი არეალი. პროექტი)

გადმოწერა

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მე-2 საბაგირო სადგურის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (V გეგმარებითი არეალი, პროექტი)

გადმოწერა

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მე-8 საბაგირო ავტოსადგომი განაშენიანების რეგულირების გეგმა (VI გეგმარებითი არეალი, პროექტი)

გადმოწერა

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის საბაგიროს მთავარი კვანძების განაშენიანების რეგულირების გეგმა (IV გეგმარებითი არეალი, პროექტი)

გადმოწერა

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ქვედა გუდაური 2 განაშენიანების რეგულირების გეგმა (III გეგმარებითი არეალის პროექტი)

გადმოწერა

კობის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (დანართი №1) (გრაფიკული ნაწილი) I გეგმარებითი არეალი

გადმოწერა

მე-2 საბაგირო სადგურის ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N5

გადმოწერა

მე-8 საბაგირო ავტოსადგომის ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N6 (გრაფიკული ნაწილი VI გეგმარებითი არეალი)

გადმოწერა

საბაგიროს მთავარი კვანძების განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N4 (გრაფიკული ნაწილი IV არეალი)

გადმოწერა

ქვედა გუდაური 1 განაშენიანების რეგულირების გეგმა (დანართი №2) (გრაფიკული ნაწილი) (II გეგმარებითი არეალი)

გადმოწერა

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ქვედა გუდაური 2 განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N3 (III გეგმარებითი არეალი)

გადმოწერა

დანართი N2 გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები

გადმოწერა

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა

გადმოწერა

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის სამთო მომსახურების საშუალებები სარეკომენდაციო/თემატური რუკები

გადმოწერა

გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის საბაზო არეალების მომსახურება სარეკომენდაციო/თემატური რუკები

გადმოწერა

„გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების რეგულირების გეგმის” სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებ

გადმოწერა