მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

გუდაურის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ ბრძანება N2-269 - დამტკიცებული

გადმოწერა